OM OSS

Les mer om oss

LITT OM AKTIV I HORTEN

Aktiv i Horten er en forening som jobber for et lavterskel aktivitetstilbud til Hortens innbyggere. Aktivitetene skal være gratis og det skal være lett å bli med på tvers av alder, kultur og funksjonsnivå.

 Foreningen Aktiv i Horten har eget styre, og mange av aktivitetene vi har er drevet av frivillige. Vi samarbeider med Horten kommune og frivilligsentralen om lokaler og noe organisering. 

   Hvilke aktiviteter vi har på timeplanen avhenger av hvem som ønsker å bidra. Vi vil gjerne høre fra deg hvis du har et ønske om å ha med deg flere på en aktivitet du liker å holde på med. 


Vil du være med på aktivitetene, så sjekk timeplanen og møt opp! 
Bilder fra Aktiv